Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia w drodze uwłaszczenia własności nieruchomości położonej w Rącznej

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33868238
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w I Wydziale Cywilnym toczy się do sygnatury akt I Ns 100/17/K sprawa z wniosku Marii Wyroby przy uczestnictwie Bogusławy Wlazło i innych o stwierdzenie nabycia w drodze uwłaszczenia przez małżonków Marię Wyrobę i Piotra Wyrobę własności nieruchomości położonej w Rącznej, oznaczonej jako działka nr 163 o pow. 0,15 ha w Kryspinowie, utworzonej z cz. parcel gruntowych l.kat. 823/1 i 824/140, objętych wykazem hipotecznym liczby 718 byłej gminy katastralnej Rączna.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, a w szczególności właścicieli wskazanej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swe prawa do powyższej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może zapaść orzeczenie zgodne z wnioskiem, o ile twierdzenia w nim przytoczone zostaną udowodnione.
33868238
drukuj ogłoszenie