Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia wlasności nieruchomości położonej w Bydlinie

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33869138
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD OKRĘGOWY W KRAKOWIE WYDZIAŁ II CYWILNY-ODWOŁAWCZY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Okręgowym w Krakowie pod sygn. II Ca 2642/17 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia na rzecz Franciszka Mędrek w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych własności nieruchomości położonej w Bydlinie gmina Klucze, powiat olkuski, składającej się z działek o nr.: 246/1 o pow. 0,1390 ha, 246/2 o pow. 0,05 ha, 248/1 o pow. 0,028 ha, 248/2 o pow. 0,0790 ha, 451 o pow. 0,7910 ha, 670 o pow. 0,037 ha. Nie stwierdzono, aby dla nieruchomości tej była prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów. Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33869138
drukuj ogłoszenie