Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Będkowicach

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33869196
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie ogłasza, że na wniosek Marii Kozdronkiewicz toczy się postępowanie do sygn. I Ns 1533/17/K o stwierdzenie nabycia własności w trybie ustawy z 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych nieruchomości składającej się z działki nr 769/2 o pow. 0,6736 ha, położonej w Będkowicach Wielka Wieś, woj. małopolskie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili swoje prawa do wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia własności.
33869196
drukuj ogłoszenie