Ogłoszenie

Postępowanie o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Nowym Targu

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33869204
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 386/18 toczy się postępowanie ze skargi Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Warszawie o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Nowym Targu z dnia 9 października 1997 r. sygn. akt I Ns 807/95, którym Sąd stwierdził nabycie przez zasiedzenie z dniem 10 sierpnia 1961 r. nieruchomości położonych w Rabie Niżnej, gm. Mszana Dolna, składającej się z dz. ewid. nr 77/1 o pow. 0,0300 ha, obejmującej p.gr.l.kat. 1610/3 i 1611/16 - lwh 76 c.d. KW 9843, p.gr.l.kat. 5724/8 - lwh 351.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działek objętych wnioskiem, a zwłaszcza następców prawnych Aleksandry Bednarczyk, przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33869204
drukuj ogłoszenie