Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33869752
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie II Wydział Cywilny toczy się postępowanie sygn. akt II Ns 267/18 z wniosku Danuty Skop z udziałem Alicji Dziekanowskiej, Andrzeja Niedźwiadka, Bronisława Skopa, Kazimiery Stachura, Władysława Węcławskiego i Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Lublin o stwierdzenie nabycia własności przez zasiedzenie nieruchomości o numerze 153 o powierzchni 249 m2 położonej w Lublinie przy ul. Dzierżawnej 14. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie i udowodnili swe prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33869752
drukuj ogłoszenie