Ogłoszenie

Obwieszczenie Sądu Rejonowego Lublin-Zachód

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33869774
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie w sprawie II Ns 289/18 z wniosku Stanisława Żurek, Teresy Żurek, Ewy Angielczyk, Zuzanny Kulikowskiej, Hanny Gąsiorowskiej i Karoliny Wiechnik o nabycie własności części nieruchomości rolnej stanowiącej działkę nr 241/2 o powierzchni 3,41 ha, położonej w obrębie 0009 Moszenki, gmina Jastków, wzywa, aby zainteresowani w sprawie zgłosili swój udział w terminie 3 miesięcy od daty publikacji ogłoszenia - w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu.
33869774
drukuj ogłoszenie