Ogłoszenie

Sprawa o uregulowanie własności nieruchomości położonych w Nienadówce

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33869947
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. akt I Ns 525/18 toczy się sprawa z wniosku Janiny Grochala o uregulowanie własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz.U. nr 27, poz. 250), oznaczonych jako działki nr 4, 111 o łącznej powierzchni 1,15 ha, położonych w Nienadówce (obręb 0003 Nienadówka), objętych zniszczonym Lwh.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału następców prawnych właścicieli hipotecznych i inne osoby zainteresowane w terminie 1 miesiąca od daty publikacji ogłoszenia i wykazania praw do przedmiotowej nieruchomości pod rygorem ich utraty.
33869947
drukuj ogłoszenie