Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowych położonych w Świlczy

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33869955
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie pod sygn. akt I Ns 503/18 toczy się sprawa z wniosku Gminy Świlcza o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gruntowych stanowiących drogi, położonych w Świlczy, powiat rzeszowski, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów jako działki o nr. 1440 o powierzchni 0,03 ha, nr. 1451 o powierzchni 0,33 ha i nr. 3546 o powierzchni 0,04 ha.
Wzywa się do wzięcia w nim udziału właścicieli, ich następców prawnych oraz inne osoby zainteresowane w terminie 1 miesiąca od daty publikacji ogłoszenia i wykazania praw do powyższej nieruchomości pod rygorem stwierdzenia zasiedzenia, gdy zostanie ono udowodnione.
33869955
drukuj ogłoszenie