Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Nowym Targu

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33870014
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 239/18 toczy się postępowanie z wniosku Piotra Ścisłowicza o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Nowym Targu, składającej się z działek ewid. 15318/2 (powstałej z pgr.l.kat. 9541/4 i pgr.l.kat. 9542/4 objętych lwh 540 cd. KW nr NS1T/0004013/6) oraz 15318/4 (powstałej z pgr.l.kat. 9541/1 i pgr.l.kat. 9542/1 objętych lwh 540 cd. KW nr NS1T/0004013/6) o łącznej pow. 0,1740 ha objętych KW nr NS1T/0004013/6.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do działki objętej wnioskiem, a zwłaszcza następców prawnych Emilii Okręglak przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33870014
drukuj ogłoszenie