Ogłoszenie

Obwieszczenie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkanowej

podlaskie, Suwałki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33869910
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SUWALSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SzczegółyOGŁOSZENIE
Suwalska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Suwałkach, 16-400 Suwałki ul. Korczaka 2A, tel. (87) 563 03 52, fax (87) 566 51 61 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę materiałów do remontu dźwigów w 2019 r. w zasobach SSM.
Wymagany termin dostawy materiałów - do 28 lutego 2019 r., 31 maja 2019 r., 30 sierpnia 2019 r. oraz 31 października 2019 r.
Materiały przetargowe po udokumentowaniu uiszczenia opłaty w wysokości 154,70 zł brutto można odebrać w siedzibie Spółdzielni, ul. Korczaka 2A, pokój nr 3.
Termin składania ofert upływa z dniem 17 stycznia 2019 r. do godz. 11.00. Przetarg rozpoczyna się 17 stycznia 2019 r. o godz. 11.10 w siedzibie Suwalskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Suwałkach przy ul. Korczaka 2A w sali konferencyjnej pokój nr 2.
Wadium przetargowe wynosi 1.600,00 zł na warunkach określonych w Instrukcji dla oferenta.
Uczestnikami przetargu mogą być wyłącznie oferenci, którzy zakupili materiały przetargowe od Zamawiającego.
SSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.
33869910
drukuj ogłoszenie