Ogłoszenie

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Rzeszowie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33870400
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
27-12-2018

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, Wydział I Cywilny z wniosku Tadeusza Rusinek z udziałem Bożeny Rusinek, Teresy Czyż toczy się postępowanie pod sygnaturą akt I Ns 910/18 o zasiedzenie nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 39/2 o powierzchni 0,27 ha, położonej w Kielanówce, gm. Boguchwała, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane niniejszą sprawą, a w szczególności Teresę Czyż lub jej spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udowodniły swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
Sąd wzywa wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o wyżej wymienionych osobach, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia przekazały je Sądowi.
33870400
drukuj ogłoszenie