Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców w sprawie I NS 687/18

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33872409
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółySygn. akt I Ns 687/18
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym I Wydziałem Cywilnym w Rzeszowie toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Miąsik oraz Mariusza Miąsik o uregulowanie własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 roku o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, która dotyczy nieruchomości składających się z działek ewidencyjnych nr:
- 257 o pow. 0,2775 ha, obr. 223 Rzeszów-Zwięczyca II (powstałej ze zmiany oznaczenia pgr. 697/6 gm. kat. Zwięczyca, objętej Lwh 745 gm. kat. Zwięczyca),
- 274 o pow. 0,0960 ha, obr. 223 Rzeszów-Zwięczyca II (powstałej ze zmiany oznaczenia pgr. 675/18 gm. kat. Zwięczyca, objętej Lwh 362 gm. kat. Zwięczyca).
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swoje prawa, a w szczególności Apolonię Miąsik oraz Marcina Miąsik - a jeśli nie żyją - ich spadkobierców, bowiem w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi uregulowanie własności nieruchomości rolnej, jeżeli zostanie udowodnione.
33872409
drukuj ogłoszenie