Ogłoszenie

Wezwanie okazicieli akcji spółki SOLVER GAWEL TECHNOLOGY S.A. w Łące

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33872415
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt INs 399/18 wydał postanowienie na zasadzie art. 510 § 2 k.p.c. wzywające do udziału w sprawie okazicieli akcji serii B spółki SOLVER GAWEL TECHNOLOGY S.A. w Łące, oznaczonych numerami od 1358751 do 1450000, objętych przymusowym wykupem na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r.
33872415
drukuj ogłoszenie