Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców w sprawie XI NS 557/16

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33872427
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
05-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Wydział XI Cywilny, pod sygnaturą akt XI Ns 557/16, toczy się sprawa o zasiedzenie. Przedmiotem postępowania jest nieruchomość położona w miejscowości Piątkowa, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie, oznaczona numerem ewidencyjnym 661 o pow. 0,02 ha, dawniej oznaczona jako działka numer 943, która powstała z pb. 116. W lwh 18 gm. kat. Piątkowa jako współwłaściciele pb. 116 wpisani są Walenty Rząsa, Zofia Maciołkowa i Anna Hamerlowa.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie ono udowodnione.
33872427
drukuj ogłoszenie