Ogłoszenie

Postanowienie w sprawie XI NS 679/18

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33872438
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XI Cywilny informuje, iż w sprawie prowadzonej pod sygn. akt XI Ns 679/18 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcy: Województwo Podkarpackie - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.704 zł (tysiąc siedemset cztery złote) należnej z tytułu odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Podkarpackiego nieruchomość położoną w mieście Jasło, obrębie 10 Sobniów I, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 312/2 o pow. 0,0028 ha (powstała z podziału działki nr 312), ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 3.07.2018 r. znak:
N-III.7570.1.230.2018 na rzecz nieznanego z miejsca pobytu dotychczasowego właściciela Wiesława Gajdy, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie, po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku Wiesławowi Gajdzie lub osobom, które wykażą, że na dzień 20.01.2018 r. przysługiwało im prawo własności działki nr 312 położonej w mieście Jasło, obrębie 10 Sobniów I. Wzywa się zainteresowanych, aby przedłożyli prawomocny dokument potwierdzający prawo do ww. nieruchomości i odebrali złożone do depozytu sądowego świadczenie.
33872438
drukuj ogłoszenie