Ogłoszenie

Obwieszczenie Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim I Wydział Cywilnym

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33872065
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb., I Wydziale Cywilnym w sprawie sygn. akt I Ns 90/18 toczy się postępowanie z wniosku Credit Agricole Bank Polska S.A. zs. we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po:
- STANISŁAWIE WITOLDZIE BOROWSKIM, synu Józefa i Władysławy, zmarłym dnia 6 marca 2015 r. w Piotrkowie Tryb., ostatnio stale zamieszkałym w Piotrkowie Tryb.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby zgłosili się w sprawie i udowodnili swoje prawa do spadku w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33872065
drukuj ogłoszenie