Ogłoszenie

Obwieszczenie Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Piotrkowei Trybunalskim

łódzkie, Piotrków tryb.

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33872141
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Tryb. w sprawie sygn. akt I Ns 818/18 toczy się postępowanie z wniosku Zofii Wojtasik o stwierdzenie, że Zygmunt Karpiński i Stanisława Karpińska nabyli w drodze zasiedzenia własność nieruchomości położonej w Rzepkach, oznaczonej ewidencyjnie numerem działki: 533 o powierzchni 0,66 ha, której obecnym posiadaczem jest wnioskodawczyni.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i wykazali swe prawa do nieruchomości; w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33872141
drukuj ogłoszenie