Ogłoszenie

Postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez zasiedzenie prawa własności działki położonej w Sułkowicach

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33872565
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach I Wydział Cywilny ogłasza, że na wniosek Krzysztofa Sala przy uczestnictwie: Genowefy Sołtys, Andrzeja Sala, Danuty Pisarskiej-Boryszewskiej, Krystyny Mazur, Krystyny Burowskiej, Tadeusza Sala, Sylwii Paszkowskiej, Łukasza Sala, Aurelii Ciężkowskiej, Angeliki Sala, Karoliny Sala-Zgolińskiej, Teresy Sala, Roberta Sala, Lucyny Sala, Kazimiery Bochenek, Stanisławy Skorut, Marii Sroka, Danuty Modryk, Władysławy Komon, Henryka Mieczysława (dwojga imion) Siwiec, Wiesława Ciepał, Doroty Stępniak, Natana Ciepał toczy się postępowanie do sygn. akt I Ns 57/18 w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez zasiedzenie prawa własności działki nr 7568, odpowiadającej pgr 5815/6, położonej w Sułkowicach, objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego w Myślenicach nr KR1Y/00006702/4, której właściciele: Ludwik Sopiak, syn Jana i Marii, oraz Salomea Biela zmarli, a nie są znani ich następcy prawni.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych ww. osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się w tut. Sądzie i udowodniły następstwo prawne, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięte w postanowieniu o zasiedzeniu, jeśli zostanie ono udowodnione.
33872565
drukuj ogłoszenie