Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie niruchomości położonej w Krzeszowicach

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33872577
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydziale Cywilnym, do sygn. akt: I Ns 465/18/K toczy się postępowanie z wniosku Jadwigi Krawczyk i Józefa Krawczyk przy uczestnictwie Stanisława Suwały, Anny Szlachty, Stanisława Suwały, Heleny Lacher, Ryszarda Żbika, Józefa Żbika, Krzysztofa Gierata, Małgorzaty Kremer, Jana Jeziorka i Barbary Budek o zasiedzenie nieruchomości.
Wnioskodawcy Jadwiga Krawczyk i Józef Krawczyk wnieśli o stwierdzenie zasiedzenia na swoją rzecz:
- 1/2 w prawie własności nieruchomości położonej w Krzeszowicach, Gminie Krzeszowice, powiat krakowski, składającej się z działki nr 734, obręb 0002, o powierzchni 0,15 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą nr KR2K/00008530/7 odpowiadającym danym parcelom katastralnym nr 152, 726/3 i 726/7,
- nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 733, obręb nr 0002, o pow. 0,15 ha, położonej w Krzeszowicach, powiat krakowski, odpowiadającej dawnej parceli katastralnej nr 726/4, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, objętej lwh 11 i zaginionym lwh 116,
- nieruchomości składającej się z działki ewidencyjnej nr 725, obręb nr 0002, o pow. 0,09 ha, położonej w Krzeszowicach, powiat krakowski, odpowiadającej dawnej parceli katastralnej nr 726/4, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej, objętej lwh 11 i zaginionym lwh 116.
Prawo własności opisanych wyżej działek kolejno posiadają:
- działka nr 734 - Józef i Jadwiga Krawczyk - 1/2 części na prawach wspólności majątkowej małżeńskiej, Józefa Dobrucka - 1/2 części,
- działka nr 733 i 725 - Franciszka Kumelowska, a na podstawie rej. kat. Józefa Żbik z d. Dobrucka.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia udowodnili swoje prawa, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości, jeśli zostanie udowodnione.
33872577
drukuj ogłoszenie