Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości połozonej w miejscowości Ciche

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33872560
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 1263/18 toczy się postępowanie z wniosku Władysława Babeł o stwierdzenie zasiedzenia z dniem 1 stycznia 2018 roku nieruchomości położonej w miejscowości Ciche, gmina Czarny Dunajec, woj. Małopolskie, stanowiącej dz. ewid. nr 7646/3 o pow. 0,0548 ha, powstałej z podziału dz. ewid. 7646/2.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do dz. ewid. obj. wnioskiem, a zwłaszcza następców prawnych po Franciszku Babeł, s. Andrzeja i Anny przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
33872560
drukuj ogłoszenie