Ogłoszenie

Wezwanie do stawienia się w sądzie

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33872958
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-303 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, Wydziale XI Cywilnym pod sygnaturą akt XI Ns 940/18 toczy się sprawa z wniosku Janiny Lalickiej, zamieszkałej w Rzeszowie, o uznanie za zmarłego Macieja Bogdana Lalickiego s. Bogdana i Janiny z d. Tendaj, urodzonego 28.07.1977 r. w Rzeszowie, zamieszkałego w Rzeszowie przy ul. Pułaskiego 7/117, zaginionego w 1993 r.
Wzywa się Macieja Bogdana Lalickiego, aby w terminie 3 miesięcy zgłosił się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie, gdyż w przeciwnym razie może być uznany za zmarłego.
Wzywa się również wszystkie osoby, które mogą udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie przekazały je Sądowi Rejonowemu w Rzeszowie.
33872958
drukuj ogłoszenie