Ogłoszenie

Postępowanie o nabycie spadku po Andrzeju Jodłowskim zm. 17.12.2013 r. w Poznaniu.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33872691
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
08-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Marcinkowskiego 32
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU I WYDZIAŁ C

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, I Wydział Cywilny, ogłasza, że w tutejszym Sądzie w I Wydziale Cywilnym, pod sygn. I Ns 517/18, toczy się postępowanie z wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddziału w Poznaniu przy udziale Grażyny Jedynak o stwierdzenie nabycia spadku po Andrzeju Jodłowskim, zmarłym dnia 17 grudnia 2013 r. w Poznaniu, ostatnio stale zamieszkałym w Poznaniu, kawalerze, nieustalonego zawodu. Nie ustalono, by w skład spadku wchodził jakikolwiek majątek. Sąd wzywa spadkobierców Andrzeja Jodłowskiego, aby zgłosili się do Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, do I Wydziału Cywilnego, do sprawy I Ns 517/18 w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia i udowodnili swe prawa do spadku po Andrzeju Jodłowskim, w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33872691
drukuj ogłoszenie