Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami w Wydziale Skarbu

pomorskie, Gdańsk

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33874139
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
80-803 Gdańsk
Ulica
Nowe Ogrody 8/12
Osoba kontaktowa
Urząd Miejski w Gdańsku

SzczegółyPrezydent Miasta Gdańska
na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami w Wydziale Skarbu
Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:
- wymagania niezbędne
wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze, administracyjne lub ekonomiczne;
min. 5-letni staż pracy, w tym min. rok w administracji publicznej;
znajomość przepisów prawa związanych z gospodarką nieruchomościami;
znajomość przepisów prawa administracyjnego i cywilnego oraz ich praktyczne zastosowanie;
znajomość zagadnień z zakresu trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości;
umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem;
umiejętność kierowania zespołem, planowania i organizacji pracy własnej i zespołu;
umiejętność monitorowania wyników pracy swoich pracowników i wyciąganie wniosków;
umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
obywatelstwo polskie;
nieposzlakowana opinia;
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru na stronie www.gdansk.plw zakładce Praca, konkurs K 6/19.
Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 -Sala Obsługi Mieszkańców stanowiska nr 14 - 17 w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk do dnia 23.01.2019 r., decyduje data wpływu oferty do Urzędu.
33874139
drukuj ogłoszenie