Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Pyszkowo gmina Chodecz

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33874537
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20

SzczegółyOGŁOSZENIE
Wnioskodawca: Czesław Ziemkiewicz Sąd Rejonowy we Włocławku I Wydział Cywilny
Przed Sądem Rejonowym we Włocławku toczy się sprawa z wniosku Czesława Ziemkiewicz z udziałem Mirosława Ziemkiewicza, Wioletty Rychlewskiej, Dariusza Ziemkiewicza, Czesława Nowakowskiego i Anny Chmielewskiej, oznaczona sygnaturą I Ns 929/18, o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości rolnej stanowiącej działki oznaczone na mapie Starosty Włocławskiego numerami 6, 18, 19, 22 o powierzchni 9,49 ha, położonej w miejscowości Pyszkowo, gmina Chodecz, dla której nie można stwierdzić, czy urządzona jest księga wieczysta lub zbiór dokumentów. Sąd wzywa wszystkich właścicieli prawnych oraz następców prawnych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili swe prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33874537
drukuj ogłoszenie