Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Lubraniec

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33874747
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym we Włocławku pod sygnaturą I Ns 986/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa reprezentowanego przez Starostę Włocławskiego z udziałem Gminy Lubraniec o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości o powierzchni 0,0953 ha, położonej w miejscowości Lubraniec, gmina Lubraniec, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 684, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku nie może stwierdzić, czy jest prowadzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosili w sądzie i udowodnili swoje prawa własności do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione
33874747
drukuj ogłoszenie