Ogłoszenie

Ogłoszenie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Kłotno, gmina Baruchowo

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33874757
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym we Włocławku pod sygnaturą I Ns 325/18 toczy się postępowanie z wniosku Moniki Suchomskiej z udziałem Rafała Suchomskiego, Barbary Rudnickiej, Krystyny Suchomskiej, Mariana Rudnickiego, Andrzeja Rudnickiego, Renaty Olejnik, Joanny Buczyński, Barbary Kaliś, Piotra Kaliś, Mirosławy Gątarek, Katarzyny Waszkowskiej, Hanny Pawlikowskiej, Jadwigi Całujak, Roberta Waszkowskiego, Wojciecha Waszkowskiego, Joanny Staniszewskiej, Janusza Zielińskiego, Mirosława Zielińskiego o stwierdzenie nabycia przez Monikę Suchomską i Rafała Suchomskiego w drodze zasiedzenia nieruchomości o powierzchni 0,1100 ha położonej w miejscowości Kłotno, gmina Baruchowo, powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie, oznaczonej geodezyjnie jako działka numer 400, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku VI Wydział Ksiąg Wieczystych nie może stwierdzić, czy jest urządzona księga wieczysta lub zbiór dokumentów. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili w sądzie i udowodnili swoje prawa własności do nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie ono udowodnione.
33874757
drukuj ogłoszenie