Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców w sprawie I NS 524/18

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33874666
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym - I Wydziałem Cywilnym w Rzeszowie toczy się postępowanie z wniosku Gminy Świlcza o stwierdzenie, że z dniem 1 stycznia 2002 r. wnioskodawca nabył z mocy prawa w drodze zasiedzenia prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących drogi położone w Bratkowicach, Gmina Świlcza, powiat rzeszowski, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów jako działki o nr. 4214 o pow. 0,99 ha i nr. 4275 opow. 0,11 ha.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swoje prawa, a w szczególności Wojciecha Surowiec, Jana Surowiec, Wiktorię Surowiec, Katarzynę z Pelców Waltoś, Józefa Pałka, Julię z Pałków Surowcową, Walentego Pałka, Stanisława Pałka, Wiktorię z Zająców Lewicką, Julię Depa, Emilię Depa, Jana Depa, Franciszkę Plizgową, Jadwigę z Rogalów Zającową i Jadwigę Tarnowską zamężną Lis - a jeśli nie żyją, ich spadkobierców, bowiem w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie prawa własności nieruchomości, jeżeli zostanie udowodnione.
33874666
drukuj ogłoszenie