Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców w sprawie I NS 1536/16

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33874671
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym - I Wydziałem Cywilnym w Rzeszowie toczy się postępowanie z wniosku Kazimiery Boho o stwierdzenie, że z dniem 2 stycznia 2011 r. wnioskodawczyni nabyła w drodze zasiedzenia prawo własności nieruchomości położonej w Wólce Niedźwiedzkiej, Gmina Sokołów Małopolski, powiat rzeszowski, oznaczonej jako działka nr 1994, powstałej z Pgr nr 1234/4 o pow. 0,0559 ha, stanowiącej grunty rolne zabudowane, nieobjęte aktem własności ziemi.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty zamieszczenia ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Rzeszowie i wykazali swoje prawa, a w szczególności Marię z Tabaków Wakułową, Adama Wakuła syna Marcina, Józefa Wakuła syna Marcina, Katarzynę Hajder córkę Ludwika, Piotra Hajder syna Ludwika, Stefanię Hajder córkę Ludwika - a jeśli nie żyją, ich spadkobierców, bowiem w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie prawa własności nieruchomości, jeżeli zostanie udowodnione.
33874671
drukuj ogłoszenie