Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Nabór wniosków na projekty dotyczące wsparcia systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, rozwój systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33876284
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
al. Niepodległości 34
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyNabór wniosków na projekty dotyczące wsparcia systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, rozwój systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń
Oś priorytetowa 4 "Środowisko"
Działanie 4.1 "Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych"
Poddziałanie 4.1.4 "Wsparcie systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi
i zarządzania tym ryzykiem, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń"
Nabór nr RPWP.04.01.04-IZ.00-30-001/19
Dla kogo?
Uprawnionymi do składania wniosku są:
a) JST i ich związki;
b) jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną;
c) państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe posiadające osobowość prawną;
d) państwowe osoby prawne w rozumieniu art. 9 pkt. 14 ustawy o finansach publicznych;
e) OSP, ich związki i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną;
f) PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
g) Szkoły wyższe.
Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.
Na co?
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące wsparcia systemów oceny ryzyka wystąpienia powodzi i zarządzania tym ryzykiem, rozwój systemów monitorowania, wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń - projekty realizowane wyłącznie na terenie województwa.
Kiedy:
Nabór od 25lutego 2019 r. od godziny 7.30 do 05kwietnia 2019 r. do godziny 15.30.
Gdzie szukać informacji:
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących
w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl,www.funduszeeuropejskie.gov.ploraz w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego.
33876284
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: