Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie toczy się postępowanie o nabycie nieruchomości położonej w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Okrężnej, obr. 34

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33876525
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, do sygn. akt: I Ns 377/18/K toczy się postępowanie z wniosku Dariusza Konefała przy uczestnictwie Elżbiety Gołuchowskiej, Adama Jurasza, Genowefy Jurasz, Krzysztofa Jurasza, Marty Jurasz, Romana Jurasza, Krzysztofa Kamina, Anny Kłaczyńskiej, Heleny Kłaczyńskiej, Anny Konefał, Emilii Kostrzewskiej, Andrzeja Kuzdaka, Damiana Kuzdaka, Ewy Kuzdak, Małgorzaty Kuzdak, Mileny Kuzdak, Pawła Kuzdaka, Zdzisława Kuzdaka, Moniki Kuzdak-Śliż, Zofii Matyja, Magdaleny Milewicz, Krystyny Opatowicz-Podpała, Krystyny Pięknej, Ireny Rzymskiej, Krystyny Skrockiej, Jana Śmietany, Piotra Śmietany, Edwarda Kaczmarka, Tadeusza Kaczmarka, Jana Kaczmarka, Kazimierza Kaczmarka, Małgorzaty Filipiak, Krystyny Jurasz i Izabeli Nogi o nabycie nieruchomości położonej w Krakowie-Krowodrzy przy ul. Okrężnej, obr. 34, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 14 o powierzchni 2 a 44 m2, utworzonej z parcel gruntowych l.kat. 142/1 oraz 210/5, objętych Lwh 119 Bronowice Wielkie przez zasiedzenie.
W związku z powyższym wzywa się następców prawnych po Franciszce Jurasz zd. Dziudziek, córce Piotra i Anny, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie i wykazali swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia, albowiem jeśli nikt się nie zgłosi lub zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono wykazane.
33876525
drukuj ogłoszenie