Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Nabór wniosków na wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33877383
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-714 Poznań
Ulica
al.Niepodległości 34
Osoba kontaktowa
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJ

SzczegółyNabór wniosków na wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych
Oś priorytetowa 5 "Transport"
Działanie 5.1 "Infrastruktura drogowa regionu"
Poddziałanie 5.1.1 "Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)"
Nabór nr RPWP.05.01.01-IZ.00-30-001/19
Dla kogo?
Uprawnionymi do składania wniosku są:
1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.
Na co?
W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:
1. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
2. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych
na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
3. budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
4. wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach ppkt. 1-3).
Kiedy: nabór trwa od 25.02.2019 r. do 29.03.2019 r.
Gdzie szukać informacji: Szczegółowe informacje dotyczące zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach obowiązujących w ramach konkursu, dostępnych na stronie internetowej www.wrpo.wielkopolskie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.ploraz w siedzibie Departamentu Wdrażania Programu Regionalnego.
Konkurs ma charakter zamknięty i nie jest podzielony na rundy.
33877383
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: