Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie z wniosku Tadeusza Łącznego o zasiedzenie nieruchomości

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33876516
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, Wydział I Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 1000/17/N, z wniosku Tadeusza Łącznego, przy uczestnictwie Skarbu Państwa -Starosty Krakowskiego, toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości rolnej składającej się z działki nr 284, położonej w Goszczy jedn. ewid. Kocmyrzów-Luborzyca o powierzchni 1,7680 ha, dla której nie urządzono księgi wieczystej, a na podstawie Aktu Własności Ziemi własność jej przysługiwała Piotrowi Kowackiemu zmarłemu w 1986 roku.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych do zgłoszenia się i wykazania swoich praw w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia pod rygorem pominięcia w postępowaniu o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.
33876516
drukuj ogłoszenie