Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego kwoty stanowiącej wierzytelność Franciszka Zygmuntowicza

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33877599
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział I Cywilny z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie z wniosku Agnieszki Honowskiej przy udziale nieznanego z miejsca pobytu Franciszka Zygmuntowicza (sygn. akt I Ns 783/18/P) Sąd zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) stanowiącej wierzytelność Franciszka Zygmuntowicza wynikającą z umowy spółki cichej z dnia 1 kwietnia 1949 r., a zabezpieczoną hipoteką umowną kaucyjną ustanowioną na nieruchomości położnej w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 33, stanowiącej działkę 143 o powierzchni 430 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Sąsiedzkiej 34, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie prowadzi księgę wieczystą KR1P/00001798/2. Wskazana kwota może zostać wydana Franciszkowi Zygmuntowiczowi lub osobom, które wykażą dokumentem urzędowym, iż są spadkobiercami po Franciszku Zygmuntowiczu. Sąd wzywa wierzyciela do odbioru przedmiotu świadczenia z depozytu.
33877599
drukuj ogłoszenie