Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Starosta Warszawski Zachodni podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w Łomiankach.

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33877552
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska 129/133
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółyStarosta Warszawski Zachodni
ul. Poznańska 129/133
05-850 Ożarów Mazowiecki
AB.673.34.2018.AJ
Ożarów Mazowiecki, dnia 11 stycznia 2019 r.
OBWIESZCZENIE nr 2/2019
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1496 t.j.)
podaję
do publicznej wiadomości informację, że w dniu 22 listopada 2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Burmistrza Łomianek z siedzibą w Łomiankach, ul. Warszawska 115, 05-092 Łomianki, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 410531W:
- rozbudowa ul. Jeziornej w Łomiankach na odcinku od ul. Kiepury do ul. Spokojnej, w wyniku której nastąpi podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi publicznej.
zlokalizowanej na działkach:
30/22, 78/1, 77, 79, 30/62, 189 w obrębie 0006 Łomianki, w jednostce ewidencyjnej 143205_4 Łomianki - obszar miejski.
532, 578, 579/1, 579/2, 580/1, 581/1, 581/8 w obrębie 0010 Łomianki Dolne, w jednostce ewidencyjnej 143205_5 Łomianki - obszar wiejski.
i informuję
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, II piętro, pok. 219 - w poniedziałek i środę w godzinach 14.00-16.00, wtorek i piątek w godzinach 8.00-10.00, w czwartek inspektorzy nie przyjmują interesantów. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne (tel. 022/733-72-22). Sprawę prowadzi Inspektor Andrzej Jakubowski.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres Starostwa.
33877552
drukuj ogłoszenie