Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedznie własności nieruchomości połozonej w Dobczycach

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33878574
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Piłsudskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach I Wydział Cywilny ogłasza, że na wniosek Barbary Ślęczka i Anny Kozioł zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt I Ns 601/18 o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Dobczycach, oznaczonej jako dz. 997 o pow. 0,0717 ha, odpowiadająca pb. 228/2 i pgr. 289/2 objętym Lwh 137 gm. kat. Dobczyce, prowadzoną uprzednio przez Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Dobczycach, która to księga uległa zniszczeniu.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły w tut. Sądzie i udowodniły uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33878574
drukuj ogłoszenie