Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Radomsku iż w sprawie o sygnaturze I Ns 249/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku

łódzkie, Radomsko

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33879404
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Radomsku I Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze I Ns 249/18 toczy się przed tutejszym Sądem postępowanie z wniosku Jacka Ostrzyckiego o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy po Stefanii Golian z domu Kośmińskiej, córce Józefa i Emilii, zmarłej 15 grudnia 1943 roku w Gomunicach.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Stefanii Golian, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33879404
drukuj ogłoszenie