Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonwoego w Płocku I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 161/18 o posteowaniu zo stwierdzenie nabycia spadku

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33879628
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Płocku - I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Aleksandry Elżbiety Januszewskiej o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia oraz o stwierdzeniu nabycia spadku po Jerzym Józefie Florczak synu Jana i Marianny (PESEL 46010207659) zmarłym dnia 30 października 2017 r. w Płocku ostatnio stale zamieszkałym w Płocku. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności ewentualnych spadkobierców ustawowych Jerzego Józefa Florczak, aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego sądu i wykazali swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33879628
drukuj ogłoszenie