Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Wezwanie do odbioru depozytu dotyczącego odszkodowania za nieruchomość w obrębie 1 Ćmielów. Sygn. akt VIII Ns 569/18.

świętokrzyskie, Kielce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33879343
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
25-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
25-312 Kielce
Ulica
Warszawska 44
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KIELCACH I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySĄD REJONOWY W KIELCACH POSTANOWIENIEM Z DNIA 8 STYCZNIA 2019 ROKU, SYGN. AKT VIII NS 569/18, ZEZWOLIŁ WOJEWÓDZTWU ŚWIĘTOKRZYSKIEMU - ŚWIĘTOKRZYSKIEMU ZARZĄDOWI DRÓG WOJEWÓDZKICH W KIELCACH NA ZŁOŻENIE DO DEPOZYTU SĄDOWEGO KWOTY 51 463 ZŁ TYTUŁEM ODSZKODOWANIA ZA PRZEJĘCIE Z MOCY PRAWA NA RZECZ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W OBRĘBIE 1 ĆMIELÓW, MIASTO I GMINA ĆMIELÓW, OZNACZONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW JAKO DZIAŁKA NR 2021/3, O POWIERZCHNI 0,2590 HA, KTÓRA MOŻE BYĆ WYPŁACONA OSOBOM, KTÓRE NALEŻYCIE UDOKUMENTUJĄ SWOJE PRAWA RZECZOWE DO TEJ NIERUCHOMOŚCI PRZYSŁUGUJĄCE NA DZIEŃ 7 LIPCA 2016 ROKU. WZYWA SIĘ TE OSOBY DO ODBIORU DEPOZYTU, INFORMUJĄC, ŻE TERMIN DO ODBIORU DEPOZYTU WYNOSI 3 LATA OD DNIA ZŁOŻENIA DO DEPOZYTU, A PO UPŁYWIE TEGO TERMINU NASTĄPI LIKWIDACJA NIEPODJĘTEGO DEPOZYTU Z MOCY PRAWA.
33879343
drukuj ogłoszenie