Ogłoszenie

Prokuratura Okręgowa w Łodzi zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie PO II Ds 6.2018, że postanowieniem z dnia 29 grudnia 2018 r. zostało zawieszone śledztwo

łódzkie, Zgierz

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33879798
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PROKURATURA REJONOWA W ZGIERZU

SzczegółyNa podstawie art. 131 § 2 kpk Prokuratura Okręgowa w Łodzi zawiadamia wszystkich pokrzywdzonych w sprawie PO II Ds 6.2018, dotyczącej działania na terenie Polski, w latach 2007-2011, spółki Flexworld Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, prowadzonej przeciwko Gordonowi B.-S., podejrzanemu o popełnienie przestępstwa z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 294 § 1 kk i art. 171 ust. 3 w zw. z art. 171 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w zw. z art. 11 § 2 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 65 § 1 kk, że postanowieniem z dnia 29 grudnia 2018 r. zostało zawieszone śledztwo PO II Ds 6.2018.
Na podstawie art. 22 § 2 kpk, art. 459 § 2 kpk i art. 465 § 2 kpk na powyższe postanowienie służy podejrzanemu i pokrzywdzonym zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy w terminie zawitym 7 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia. Wniesienie zażalenia po tym terminie jest bezskuteczne (art. 122 i art. 460 kpk). Zażalenie wnosi się za pośrednictwem prokuratora, który wydał postanowienie. Na podstawie art. 131 § 3 kpk odpis postanowienia doręcza się pokrzywdzonemu, który zwróci się o to w terminie zawitym od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
33879798
drukuj ogłoszenie