Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Marii Walendzik

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33879773
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, I Wydział Cywilny, sygn. akt I Ns 48/18/K, toczy się sprawa z wniosku Marty Matuszyńskiej przy uczestnictwie Stanisława Morusa, Jadwigi Morys, Zofii Opryszko, Jolanty Morys, Sylwestra Morysa, Jolanty Szczepańczyk, Krystyny Morys o stwierdzenie nabycia spadku po Annie Marii dwojga imion Walendzik z domu Walendzik. Spadkodawca Anna Walendzik, córka Mieczysława i Janiny, urodzona dnia 21.01.1947 r. w Krakowie i tam ostatnio zamieszkała, zmarła w dniu 6.09.2017 r. w Krakowie.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, w szczególności następców prawnych Anny Walendzik, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33879773
drukuj ogłoszenie