Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny iż w sprawie o sygn. akt II Ns 488/18 toczy się postępowanie o stwierzenie nabycia spadku

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33879781
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-WIDZEWA W ŁODZI II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi II Wydział Cywilny zawiadamia, iż w sprawie o sygnaturze akt II Ns 488/18 toczy się przed Sądem postępowanie z wniosku Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie o stwierdzenie nabycia spadku po Elżbiecie Janinie Rajca z domu Martyniak, córce Juliana i Rozalii, zmarłej w dniu 27 marca 2008 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałej w Łodzi przy ulicy Wiwulskiego 3 m. 15. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33879781
drukuj ogłoszenie