Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w Jedliczu.

mazowieckie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33880063
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Krośnie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą I Ns 733/18 z wniosku Wandy Marć toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez uwłaszczenie własności nieruchomości położonej w Jedliczu, składającej się z działki numer 965 o powierzchni 0,1186 ha i powstałej między innymi z pgr: 301, objętej LWH 111, gdzie prawo własności ujawnione jest na rzecz: Wojciecha Targa.
Wzywa się wszystkich następców prawnych właściciela hipotecznego oraz wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu.
33880063
drukuj ogłoszenie