Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości położonej w Skopowie.

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33879900
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział I Cywilny do sygn. akt I Ns 583/18 zawiadamia, że toczy się postępowanie z wniosku Marii Telesz o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości w drodze zasiedzenia nieruchomości położonej w Skopowie, gmina Krzywcza, oznaczonych jako działki numer 753 o powierzchni 0,18 ha oraz numer 1106 o powierzchni 0,03 ha.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa ewentualnych zainteresowanych w sprawie, aby w ciągu trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tut. Sądzie i wykazali swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione przez wnioskodawczynię.
33879900
drukuj ogłoszenie