Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Janie Krasoniu.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33879931
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, Wydział I Cywilny, pod sygnaturą I Ns 798/18 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Piotra Rzepka przy udziale Edwarda Krasoń, Haliny Partyka, Krystyny Olszowy, Marka Krasoń, Tadeusza Krasoń, Stanisława Krasoń, Zofii Dudzik, Józefa Krasoń i Haliny Rogala, Klasztoru Ojców Dominikanów w Jarosławiu oraz Stowarzyszenia Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Janie Krasoniu, synu Jakuba i Genowefy, urodzonego 26 grudnia 1973 r., ostatnio stale zamieszkałego w Domu Pomocy Społecznej w Kąkolówce 468, 36-030 Kąkolówka, zmarłego dnia 30 grudnia 2017 r. w Rzeszowie.
W skład majątku spadkowego wchodzą środki otwartego funduszu emerytalnego.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców ustawowych Wojciecha Jana Krasoń, a w szczególności zstępnych, rodziców, rodzeństwo, zstępnych rodzeństwa, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i udowodnili swe prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu.
33879931
drukuj ogłoszenie