Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości gruntowych stanowiących drogę, położonych w gminie Świlcza.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33880069
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Generała Kustronia 4
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, Wydział I Cywilny, z wniosku Gminy Świlcza toczy się postępowanie pod sygnaturą akt I Ns 285/18 o zasiedzenie nieruchomości gruntowych stanowiących drogę, położonych w Bratkowicach, gmina Świlcza, powiat rzeszowski, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów jako działki o nr. 1117 o pow. 0,36 ha (powstała z parceli nr 5838, która następnie podzieliła się na p. gr. nr 5838/1, 5838/2, 5838/3, a następnie p. gr. 5838), nr 904 o pow. 0,01 ha (brak nr. Lwh w spisie parcelowym), nr 2867 o pow. 0,21 ha (powstała z p. gr. 5965 i 253/1).
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane niniejszą sprawą, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udowodniły swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
Sąd wzywa wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o wyżej wymienionych osobach, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia przekazały je Sądowi.
33880069
drukuj ogłoszenie