Ogłoszenie

Postępowanie o uznanie za zmarłego Jana Lewczyszyn.

podkarpackie, Przemyśl

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33880144
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
37-700 Przemyśl
Ulica
Mickiewicza 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Przemyślu Wydział I Cywilny do sygn. akt I Ns 463/18 zawiadamia, że toczy się postępowanie z wniosku Lubomira Lewczyszyna o uznanie za zmarłego Jana Lewczyszyn, s. Michała i Janiny z domu Czarna, ur. 21.02.1959 r. w Bartoszycach, ostatnio zamieszkałego w Przemyślu przy ul. Sikorskiego 5/12.
Sąd Rejonowy w Przemyślu wzywa zaginionego Jana Lewczyszyn, aby w terminie trzech miesięcy od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia zgłosił się w tut. Sądzie, gdyż w przeciwnym razie Sąd może uznać go za zmarłego.
Jednocześnie Sąd wzywa wszystkie osoby mogące udzielić wiadomości o zaginionym, aby w powyższym terminie zgłosiły się do tut. Sądu i przekazały je Sądowi.
33880144
drukuj ogłoszenie