Ogłoszenie

Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy ogłasza konkurs na najem lokali użytkowych.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33879275
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-003 Warszawa
Ulica
A. Solidarności 90
Osoba kontaktowa
DZIELNICA WOLA M.ST. WARSZAWY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Burmistrz Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w dniu 29 stycznia 2019 r. ogłasza konkurs ofert na najem lokali użytkowych. Oferty oraz wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, ul. Bema 70 (pok. 14). Termin składania ofert upływa w dniu 20 lutego 2019 r. o godz. 12.00. Podstawowe informacje o lokalach wystawionych do konkursu, wzór oferty oraz zasady konkursu dostępne są na stronie internetowej www.wola.waw.pl i www.zgnwola.waw.pl oraz wywieszone w dniach trwania konkursu na tablicach ogłoszeń w siedzibach Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wola przy al. Solidarności 90 i ZGN "Wola" przy ul. Bema 70. Bliższych informacji o konkursie udziela Dział Lokali Użytkowych ZGN "Wola", ul. Bema 70, I piętro, pok. 19, tel. 22 495-81-70, 22 495-81-04, 22 495-81-51, 22 495-81-36. Burmistrz zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
33879275
drukuj ogłoszenie
Podobne ogłoszenia z: