Ogłoszenie

Wezwanie spadkobierców w sprawie I NS 482/18

podkarpackie, Tarnobrzeg

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33880291
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
29-01-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
39-400 Tarnobrzeg
Ulica
Sienkiewicza 27

SzczegółyReferendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu ogłasza, że w dniu 25 października 2018 r. zezwolił Gminie Baranów Sandomierski w Baranowie Sandomierskim na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2.939,00 zł (dwa tysiące dziewięćset trzydzieści dziewięć zł) stanowiącej odszkodowanie ustalone ostateczną decyzją Starosty Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu wydaną w sprawie GG.IIIb 6821.53.2018 za nieruchomość oznaczoną jako działka ewid. nr 1743 o pow. 0,0656 ha położoną w Baranowie Sandomierskim gm. Baranów Sandomierski, stanowiącą uprzednio własność Elżbiety Madej c. Feliksa i Marii, PESEL 04110301660, która przeszła na własność Gminy Baranów Sandomierski na podstawie decyzji Starosty Tarnobrzeskiego w Tarnobrzegu wydanej w sprawie GG.IIIb 6821.53.2018. Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu wzywa niniejszym spadkobierców Elżbiety Madej c. Feliksa i Marii, PESEL 04110301660, o ile będą legitymować się prawomocnym postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku po tej osobie albo zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia po tej osobie według udziałów wynikających z treści tych dokumentów do odbioru depozytu.
33880291
drukuj ogłoszenie