Ogłoszenie

Wójt Gminy Janowo ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie

warmińsko-mazurskie, Janowo

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33880796
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
30-01-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
13-113 Janowo
Ulica
Przasnyska 14

SzczegółyWÓJT GMINY JANOWO OGŁASZA
KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W JANOWIE

Pełna treść ogłoszenia zawierająca:
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku,
Wymagania związane ze stanowiskiem,
Wymagane dokumenty,
Regulamin konkursu,
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janowo na stronie https://bip.janowo.pl/ w zakładce Urząd Gminy/ Ogłoszenia o naborze.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Janowie" w sekretariacie Urzędu Gminy Janowo lub przesłać na adres Urzędu Gminy Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, w terminie do dnia 28 lutego 2019 r. do godziny 15:00 (decyduje data wpływu do Urzędu).
33880796
drukuj ogłoszenie