Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach zatrudni w pełnym wymiarze czasu pacy w systemie dwuzmianowym ratowników wodnych

łódzkie, Pabianice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33881404
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
01-02-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH

SzczegółyDYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PABIANICACH zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy w systemie dwuzmianowym - ratowników wodnych:
- miejsce pracy: pływalnia kryta MOSiR.
Od kandydata wymagane jest posiadanie:
- stopnia ratownika wodnego,
- kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- innych uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym,
- przynależność do podmiotu uprawnionego do prowadzenia ratownictwa wodnego.
Osoby zainteresowane prosimy o składanie ofert wraz z kopiami wyżej wymienionych dokumentów w sekretariacie MOSiR do dnia 15.02.2019 r.
33881404
drukuj ogłoszenie